Sekretesspolicy

Välkommen! ipren.se ägs av McNeil Sweden AB. Syftet med denna sekretesspolicy är att redogöra för den praxis vi följer när vi insamlar eller använder information som du kan ha lämnat till ipren.se. Läs noga igenom denna sekretesspolicy innan du använder eller lämnar information på ipren.se. ipren.se är endast avsedd för personer bosatta i Sverige.

Ditt samtyckeGenom att använda ipren.se samtycker du till villkoren i denna sekretesspolicy. När du aktivt skickar information via ipren.se samtycker du till att information insamlas, används och vidarebefordras i enlighet med denna sekretesspolicy.

Barnipren.se är inte avsedd för barn under 18 år. Vi insamlar inte medvetet personuppgifter från barn under 18 år på ipren.se. Vi uppmuntrar föräldrar att berätta för sina barn hur man använder Internet och om den information de lämnar där.

Aktiv informationsinsamlingPå vissa sidor på ipren.se krävs att du lämnar personuppgifter för att kunna aktivera vissa funktioner (t.ex. för att abonnera på nyhetsbrev, få tips/förslag och vid beställningar) eller medverka i vissa aktiviteter (t.ex. tävlingar och andra säljfrämjande åtgärder). Varje gång du ombeds att skriva in information får du också veta vilken information som är obligatorisk och vilken information du kan välja att inte lämna.

Passiv insamling av informationNär du surfar på ipren.se kan en del information samlas in passivt (dvs. den samlas in utan att du aktivt uppger informationen) med hjälp av olika tekniker och metoder, bland annat insamling av IP-adresser, cookies, webbsignaler eller webbfyrar och insamling av information om Internetanvändarens aktiviteter (loggfiler, serverloggar och klickströmmar). Din webbläsare överför automatiskt en del av den anonyma informationen till ipren.se, t.ex. URL-adressen till den webbplats du precis lämnade och den IP-adress (Internet Protocol) samt webbläsarversion som din dator för närvarande använder. ipren.se kan även samla in anonym information från din dator med hjälp av cookies och webbsignaler eller webbfyrar. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när en cookie skickas, eller så att den helt enkelt inte tillåter cookies. Några funktioner på ipren.se kommer dock inte att fungera då.

ipren.se kan använda och kombinera sådan passivt insamlad anonym information för att ge bättre service till besökare på ipren.se, anpassa ipren.se utifrån dina önskemål, sammanställa och analysera statistik och trender samt på andra sätt administrera och förbättra webbplatsen. Sådan information kombineras inte med personuppgifter som samlats in någon annanstans på ipren.se om du inte samtycker till det.

En cookie är en liten textfil med information som en webbplats skickar till din webbläsare för att hjälpa webbplatsen att minnas information om dig och dina inställningar.

Tillfälliga cookies är tillfällig information som används för att förbättra navigering, blockera visning av olämplig information (webbplatsen minns om du tidigare angivit en ålder eller ett land som inte uppfyller vissa parametrar och blockerar därefter ändringar) och samla statistik för webbplatsen. Tillfälliga cookies raderas när du stänger av din webbläsare eller din dator.

Varaktiga cookies är mer varaktiga informationsfiler som lagras på hårddisken i din dator och som bara raderas om du aktivt raderar dem. Det finns flera skäl till att varaktiga cookies lagrar information i datorn, bland annat för att hitta information som du tidigare har lämnat (t.ex. lösenord), för att göra det enklare att ta reda på vilka delar av webbplatsen som är till mest nytta för besökaren och för att fortlöpande anpassa webbplatsen efter dina inställningar. Varaktiga cookies som ipren.se lagrar i din dator kan innehålla personuppgifter, men bara om du har registrerat dig eller på annat sätt samtyckt till bevarandet av de personuppgifter du har lämnat på ipren.se. I övriga fall vet webbplatsens server bara att en oidentifierad besökare med din cookie har besökt webbplatsen igen.

Du kan ställa in webbläsaren så att den tillåter alla cookies, avvisar alla cookies eller meddelar dig när en cookie erbjuds så att du kan bestämma från gång till gång om du vill tillåta den. Om du vill veta mer om cookies och hur du anger dina inställningar söker du efter "cookie" i hjälpavsnittet i webbläsaren.

En webbplats kan använda IP-adresser (Internet Protocol). En IP-adress är en nummerserie som din Internetleverantör har tilldelat den dator du använder för att du ska kunna få tillgång till Internet. Rent allmänt är detta information som inte kan kopplas till en person, eftersom en IP-adress i de flesta fall är dynamisk (dvs. ändras varje gång en dator ansluts till Internet) och alltså inte statisk (fast knuten till en viss dator). IP-adressen kan användas för att lösa problem med en server, rapportera insamlad information, hitta vilken kommunikationsväg som är snabbast när din dator kopplas upp mot en webbplats och för att administrera och förbättra webbplatsen.

Webbsignaler (enpixels eller transparenta gif-filer) är mindre än cookies och ger webbservern information om användarens IP-adress och webbläsare. Webbsignaler kan placeras både i annonser som lockar besökare till webbplatsen och på webbplatsens olika sidor. Sådana webbsignaler visar hur många gånger en sida öppnas och vilken information som efterfrågas.

Navigationsdata (loggfiler, serverloggar och klickströmmar) används för systemadministration, för att förbättra webbplatsens innehåll, för marknadsundersökningar och för att ge besökare information.

Användning och lämnande av informationOm inget annat anges kan vi använda information som samlas in via ipren.se till att förbättra innehållet på webbplatsen, anpassa webbplatsen till dina önskemål, kommunicera information till dig (om du har begärt det), för marknadsförings- och forskningssyften och för alla andra syften som anges. Dessutom kan vi använda all information som inte är personligt identifierbar.

Om du lämnar personuppgifter på webbplatsen kan vi kombinera dem med annan aktivt insamlad information om vi inte anger något annat vid insamlandet. Vi kan lämna dina personuppgifter vidare till andra dotterbolag till Johnson & Johnson över hela världen som samtycker till att behandla informationen i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi kan även lämna personuppgifter som du tillhandahåller på webbplatsen till tredje part som inte är dotterbolag till McNeil Sweden AB, men endast:

(i) till våra samarbetspartners (t.ex. företag som utför en tjänst, ger teknisk support, utför leverantörstjänster samt finansiella institutioner). I sådana fall kräver vi att berörd leverantör samtycker till att behandla informationen i enlighet med denna sekretesspolicy. (ii) i samband med försäljning, överlåtelse eller annan överföring av verksamheter på webbplatsen som berör informationen. I sådana fall kräver vi att berörd köpare samtycker till att behandla informationen enligt denna sekretesspolicy eller (iii) om detta är reglerat i gällande lagar, regler eller bestämmelser.

Insamling, användning och yppande av information som tas upp i denna sekretesspolicy kan involvera en förflyttning av informationen till andra juridiska områden än Sverige. Dessa områden kan ha andra lagar och regler gällande personuppgifter. I sådana fall blir du tillfrågad att ge ditt medgivande till sådana förflyttningar i överensstämmelse med denna sekretesspolicy.

Tilllgång och rättelserFör att dina personuppgifter ska vara korrekta, uppdaterade och fullständiga ber vi dig att kontakta oss enligt nedan om du vill ändra eller ta bort information som gäller dig. Vi kommer att göra det som rimligen krävs för att uppdatera eller korrigera personuppgifter som vi har, eller för att ta bort dina uppgifter från vår kontaktlista.

SäkerhetVi gör vad som rimligen kan krävas för att skydda dina personuppgifter när du skickar dem från din dator till ipren.se, och skyddar informationen mot förlust, missbruk och icke godkänd åtkomst, insyn, ändringar och förstörelse. Observera att vi inte kan garantera att information som överförs via Internet är fullständigt säker eller felfri. Detta gäller i synnerhet e-post som skickas till eller från ipren.se.

Länkar till andra webbplatseripren.se kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser där denna sekretesspolicy inte gäller. Vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyn på alla webbplatser du besöker.

Så här kontaktar du ossOm du har synpunkter eller frågor kring denna sekretesspolicy eller informationspraxis på denna webbplats kan du kontakta oss på följande adress:
McNeil Sweden AB
169 90 Solna
Telefon: 08-503 385 00
Email: med-info@its.jnj.com

Ändringar av denna sekretesspolicyVid ändringar av denna sekretesspolicy publiceras ändringarna på ipren.se. För att hålla dig uppdaterad bör du därför med jämna mellanrum gå in på ipren.se, i synnerhet innan du lägger in personuppgifter. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 8 mars 2012.